Radio sam na tome da shvatim koje je pravo značenje pitanja:
Koji je smisao života?

Taj rad me je doveo do toga da mislim da je pravo značenje tog pitanja novo pitanje:
Šta bi trebalo da radimo?

Uz to tražio sam da novo pitanje bude jasnije i da onemogućuje besmislene odgovore. Da li je moj prevod dobar?

Nezavisno od mog prevoda interesuje me šta mislite
Koje je pravo značenje pitanja:
Koji je smisao života? i

Ako je to neko novo pitanje, koji je odgovor na njega. i

Nezavisno od vašeg prevoda odgovor na moje pitanje:
Šta bi trebalo da radimo?