Informacije za studente
PRIJEMPNI ISPIT je 21. septembra 2007. u 12h.

Departman PANCEVO
INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Tel: 013.516.732
e-mail: iunp@kkm.co.yu
www.student10.mojblog.co.yu
www.uninp.edu.yu
www.kriminalistika.editboard.com

PRAVNI FAKULTET
1. pravni odsek
2. odsek za kriminalistiku
FAKULTET ZA INFORMATIKU I NFORMACIONE TEHOLOGIJE
1. smer za inzenjera racunarskog dizajna
2. smer za inzenjera informacionih tehnologija
FAKULTET HUMANISTICKUH NAUKA
1. smer engleskog jezika i knjizevnost
2. smer za vaspitace
3. smer za psihologiju
FAKULTET ZA MENADZMENT I POSLOVNU EKONOMIJU