Da li ste čitali "Frank-u"?Ako jeste,da li je prevedena sa Holanskog na Srpski ili na Engleski?