Cijena usluga građevinskih mašina, količina i kvalitet betona (šljake), drenaža, teniska oprema, stubovi i ograda... Svaka informacija bi koristila.