Najoriginalnija maketa Manastira Sv. Nikole na Ozrenu:
http://www.kajzerrs.com/images_manastir/index.htm