Petak 21. septembar 2007. godine

Centar *kod hotela Sloboda

20.00 h

Takmičenje za najbolju demo grupu !
Specijalni gosti !
Specijalni žiri koji će odrediti pobednika !

Prijave grupa i pojedinaca koji žele da nastupe i da se takmiče za glavnu nagradu:

studijsko snimanje CD-izdanja
dva video spota
web prezentaciju
100 snimljenih CD audio izdanja
70 DVD izdanja (u promotivne svrhe)
Pojavljivanje na Tv i Radio stanicama širom Srbije
... iznenađenje

sve informacije na www.donjisor.com ili na e mail info@donjisor.com