Još jedna tema koja pokazuje predanost novcu kao vrhovnom idealu.

Ima saveta koji nam toliko mnogo znače , koji nas toliko puno promene , i koji nas vuku , i vuku , do sledeće promene, sledeće prepreke , napajaju , inspirišu.
Ljudi koji su nam dali te savete ne traže nikakvu nadoknadu. Ljudi koji su oživeli te savete ne traže nikakvu naknadu. Oni su u duši našoj postali prijatelji. Tačnije oni su našoj duši postali prijatelji.

I postanemo svesni šta je dobro za nas, šta želimo , čemu stremimo.

I onda dodje novac .
I često kažemo sebi , može. Može naša duša još jedanput izdržati na starom putu , jer sigurna je da će biti na novom , nezadrživo je promenjena i sigurna i ushićena i rešena.
I bi tako . Duša je izdržala. Posao ili nešto drugo u vezi sa novcem je izdominiralo nad trenutkom odluke da se promenimo ili usmerimo , pomerajući taj trenutak za malo , odredjeno trajanje.

Duša je naša . Mi smo joj gospodari ili bar roditelji sa pravom zabrane.
A jesmo li gospodari i prijateljima duše? Našoj duši smo naredili da se sputa, sklupča neko vreme i lepili joj oči bojom novca , a "naše" nam je bitnije od ostalih. A ostali su = prijatelji duše.
Oni su manje bitni od same duše. I njih smo prelepili bojom novca. I savete koje su nam dali , koji nas usmeravaju.
I njihove potrebe , kao ljudi, smo prelepili bojom novca.
Tu vezu , kontakt , koji smo imali i imamo sa prijateljima duše znamo da prelepimo bojom novca, ispisanu opravdanjima obaveze i poslovnosti. Odgovornosti smo dali drugo značenje, od odgovornosti prema sebi i svojim vrednostima , prema odgovornosti prema drugima, zakonima , nametnutom , novcu.

Ta veza je ljubav na neki od milion njoj poznatih načina.

A ljubav?
I ljubav je naša. Mi smo joj gospodari ili bar roditelji sa pravom zabrane.
A jesmo li gospodari i onima koje volimo? Našoj ljubavi smo naredili da se sputa, sklupča neko vreme i lepili joj oči bojom novca , a "naše" nam je bitnije od ostalih , a ostali su = oni koje volimo.
Oni su manje osetljivi od krhke ljubavi ,koju nosimo prema njima , a ona je preživela. I njih smo prelepili bojom novca. I ljubav koju osećaju, koja je gladna , koja nas nadahnuje i inspiriše da budemo bolji radi njih i čini deo njih u nama. I ljubav koju osećamo , koja je zamračena i, ukroćena , koja nas nadahnjuje da koračamo napred i koja čini deo nas u njima.

I sada pitanje - Novac protiv saveta, odnosa, veze , ljubavi?
U jednom trenutku je pobedio novac.

Pratite li rezultat u svakom trenutku?

Prodani saveti , napušteni odnosi ,silovane veze, isgubljene ljubavi. Ako se zaboravimo.....
Samobitnost i samospoznaja kod saveta, veze u reciprocitetima (dam/daš) , otkupljeni (revanširani ) odnosi i kompromisi u ljubavi i "pozovi M radi ljubavi " . Ako se ubedimo.....


Mislim da se ovo nikome ne dešava ovde na forumu, ovde su svi "čisti" i dovoljno bistri da potčine svet svojoj istini.....