FALSIFIKAT
Svedok potpisivanja sporazuma između Holbruka i Karadžića Vlado Nadaždin tvrdi da su navodne kopije tog dokumenta lažne

BEOGRAD - Vlado Nadaždin, svedok potpisivanja famoznog sporazuma između Ričarda Holbruka i Radovana Karadžića krajem 1995. godine, sumnja da su kopije tog dokumenta koje se pojavljuju u javnosti falsifikat! Američki diplomata je u tom sporazumu Karadžiću garantovao zaštitu od gonjenja Haškog tribunala u zamenu za njegovo povlačenje iz javnog života, a Nadaždin tvrdi da se kopije dokumenta bitno razlikuju od originala, koji je on lično držao u rukama.

- Taj papir je, za razliku od kopije "dokumenta" koji se sada može dobiti ispod ruke, imao zaglavlje. Koliko se sećam: u zaglavlju je pisalo "Republika Srpska", možda i "Kabinet predsednika". Tu su bili i Holbrukovao ime i tadašnja funkcija. Ta kopija je, na kraju jedine stranice, imala, kao što je uobičajeno i obavezujuće - i datum potpisivanja. Ako se ne varam, dokument je bio potpisan nešto pre Dejtonskog sporazuma, mada znam da neki bivši visoki funkcioneri RS tvrde da je to bilo malo kasnije, koji mesec nakon Dejtona - objašnjava Nadaždin.

OBJAVLJENO I U AMERICI

Priznanje da je između Radovana Karadžića i Ričarda Holbruka bio zaključen sporazum koji je bivšem ratnom lideru bosanskih Srba garantovao "nedodirljivost" u zamenu za povlačenje iz politike i javnog života objavljeno je i u SAD. Postojanje takvog dokumenta obelodanio je R. Dračak sa Univerziteta Indijana u knjizi "Kraj igre 1995 - SAD obustavljaju balkanski rat". Međutim, svaki dalji publicitet ovoj tvrdnji bio je brzo i efikasno blokiran.

Ovaj bivši diplomata tvrdi i da kopija sporazuma koja kruži medijima ima ne samo formalne nego i bitne sadržinske razlike u odnosu na original. Tako se Nadaždin seća da je Karadžiću garantovana sloboda, ali ne i bezbednost, koja se pominje u kopiji. Isto tako, Nadaždin misli da je Karadžiću nije obećano da ga Hag neće dirati, već da Tribunal neće biti nadležan za njega.

- Drugih bitnih detalja ili nije bilo, ili ih se ja više ne sećam. Dakle: nije bilo ni 600.000 dolara, ni američkog "fizičkog obezbeđenja" od najmanje "šest ljudi". Na tom dokumentu, kao i na kopiji koja se rastura ovih dana, Holbrukov potpis je bio desno, a Karadžićev levo. Ali, kada ih uporedim u sećanju - čini mi se da je Holbrukov isti na oba papira, dok se Karadžićevi razlikuju. Koliko sam u stanju da procenim, prvi Karadžićev potpis bi mogao biti autentičan, a da je to ovaj drugi, manje je verovatno - navodi Nadaždin, koji nagoveštava šta bi mogao biti razlog puštanja nepotpunog sporazuma Holbruk-Karadžić u javnost.

- Bojim se da će pre biti da je neko sada veoma zainteresovan da Karadžića liši "haškog imuniteta" i da najnoviju "verziju" samo zato i protura kao autentičnu. Na ovakav zaključak me navodi i okolnost da nova "verzija" Karadžiću daje pravo da boravi ne samo u "rezidencijalnom objektu", čija lokacija je navodno bila predmet usmenog dogovora, nego i na teritoriji SRJ. Sasvim je moguće da je ovo nekome potrebno da bi unazad iskonstruisao odgovornost Srbije za njegovo neizručivanje Hagu - kaže Nadaždin.

(U. K.)