ne ostavljaj suze na mom pragu nova su mi vrata povucice vlagu