1. Kako definišete pojam vrlina?
2. Da li mislite da je vrlina postupanje u skladu sa istinom (o nečemu: prirodi vrline)?
3. Kako definišete pojam mudrost?
4. Da li mislite da je vrlina postupanje u skladu sa mudrošću?