Na sledećim lokalnim izborima imaćete priliku da na listiću vidite i listu "ZELENI"

Više o zelenima na www.zeleni.org.yu