Molim vas za pomoč. U dar dobila sam sliku jedrenjaka na moru (mislim da je izrađena akrilom), potpis slikara je LOTI. Nema ništa drugo, pa me interesuje, ako ko poznaje slikara sa tim potpisom. Drugih podataka o toj slici nemam.
Vrlo ču biti zahvalan na bilo kojem indicu, kojeg mi možete dati.
Zdenka