dali ste najlepsi u svojoj okolini dali vas svi gledaju kao da ste bog