KUPUJEM MUNICIJU ZA KARABIN 25-06 REM.
KUPUJEM MUNICIJU ZA LOVAČKU PUŠKU KAL.24, KAO I PRIBOR ZA PUNJENJE ISTE.