gace koje leti hlade jaja? Nesto kao da imaju freon koji prolazi kroz taj donji deo i tako hladi.