Kao posledica instant tehnika i pristupa u savremenom svetu javljaju se mnogi problemi.

Neke od njih rešava Imago terapija.

Postavio bih ovu temu na ženskom kutku , pošto je tamo ovakva tema potrebnija i kod metroseksualaca , ali bilo koje pominjanje žena kao korisnika terapija dovodi do eksplozije reakcija i optužbi da ste šovinista.

Imago terapija je u osnovi terapija koja se zasniva na borbi sa stvorenim filmom , vizijom , fantazijom koju svaki pojedinac ima manje ili više , i koji donosi probleme zbog smanjene percepcije šta činimo i egocentričnog posmatranja svih odnosa.

Borba sa virtuelnom istinom iz ugla pojedinca pomaže prilikom krize u brakovima, u svim odnosima, poboljšavajući i percepciju i komunikaciju medju ljudima.

-Prvo se radi ponavljanje. U paru se ponavljaju izrečene misli , optužbe i primedbe onog drugog.To pomaže da se skrenu misli sa sebe i svojih sebičnih želja na odnose i pomaže da se uopšte čuju misli onog drugog.

-Drugo je pronalaženje razloga i anime i animusa kod drugoga, kao i kod sebe.Kroz kratke razgovore plitkih zahteva i reakcija na svakodnevne odnose.

-Treće je Ustanovljavanje komunikacije ka realnoj osobi koja je pored vas. Sagledavanje realne osobe , a ne očekivane, niti one koju osoba do vas misli da jeste.....