Ako Bog postoji, onda je on svemoguć?

Ako je svemoguć, onda može sve?

Ako može sve, onda može i napraviti "kamen koji niko ne može podići". Npr...

Ako ga može napraviti, onda ga ne može podići, dakle nije svemoguć...
Ako ga ne može napraviti, onda nije svemoguć...

Hajde filozofi, da vas čujem...