Katalog Windows aplikacija koje (ne)rade na Linuxu pomoću programa Wine (open-source).