Interesuju me,iskustva sa Herpes simplexsom vulgarisom,simptomima lociranim u
predelu polnih organa,mogućnosti "zalečenja" i smanjenju tegoba! Vrus