Seminar i letnja skola forenzičke lingvistike
Pančevo, Srbija - 10.-12. 07.2007.Organizator :
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
Pravni fakultet
Departman u Pančevu, Srbija
Institut za forenzičku lingvistiku,
Velika Britanija
Telefon: 013-516-732, 064-2266-717Opšte informacije :Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, na osnovu ugovora o saradnji sa Institutom za forenzičku lingvistiku iz Velike Britanije, organizuje jednodnevni seminar u Pančevu. Cilj seminara je doprinos reformi pravosudnog sistema u Srbiji, integrisanje u evropski sistem, unapredjenje demokratije, zastita ljudskih prava, upoznavanje društva sa mogućnostima primene forenzičke lingvistike u sudskim postupcima kao i pretkrivičnom postupku.
PREDAVAČI
1. Prof. dr John Olsson, forenzički lingvista, direktor Instituta za forenzičku lingvistiku, Velika Britanija
2. Prof. dr Kate Storey-Whyte, forenzički fonetičar, direktor Audiolex laboratorije, Velika Britanija
3. Prof. dr Vesna Polovina, šef katedre za lingvistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, Srbija
4. Prof. dr Zorka Kašić, fonetičar, Fakultet za rehabilitaciju i edukaciju univerziteta u Beogradu, Srbija
5. Lidija Nikolić, forenzička lingvistika, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija


Troškovi :Kotizacija obuhvata: predavanja, stručni materijal, osveženje, sertifikat (izdaje se zajednički sertifikat britanskog instituta i Internacionalnog univerziteta. Iznos kotizacije je 5000 za zaposlene i 3000 dinara za studente.

Način konkurisanja otrebno je popuniti prijavni formular, koji se može poručiti telefonom ili mail-om. Broj mesta je ograničen.

Rok za konkurisanje : 08.07.2007.

kontakt 013-516-732, 064-2266-717
expertfl@3dnet.co.yu