Šta mislite o ovom fax-u?
Da li ima neko ko studira ili je studirao na smeru Informacionih Sistema i Tehnologija?
Da li na ovom faxu postoji mogućnost odlaska u inostranstvo?
Kakvi su poslovi?..... Poz