Zene da li ste umakale kitu u vino i tako ga mamlale i da li je istina da vino onda ima puno bolji ukus?