...Raspolozenog/a da mi da neke informacije o boravku u ovom gradu?