Kako da objasnim sinu (7 god.) da se praznik rada proslavlja neradno?