kad idem u device menager pa nakon toga u ports javja mi da su samo COM1 i COM3 u upotrbi ali ako idem na primer COM1 properties pa onda port setiing pa advanced e tamo kaze da su mi od COM 1 do COM 18 (in use) kako bi ih oslobodio?