Obzirom da se za nekoliko mjeseci održava F1 u Mađarsku, interesuje me povoljan i pristojan smještaj za četiri osobe. Išli bi smo autom. Gdje preporučujete i na kojoj lokaciji i kako da se sve to organizuje.