На факултетима у Нишу стоји:

По одлуци нпр. Економског факултета у Нишу на основу новог Статута Универзитета укинут је I степен тј. од 04. априла обустављено је издавање захтева за диплому Више Економске Школе.

ово је написано на листићу 15цм х 5цм и постављено у најмрачнијем ћошку поред евиденције, (што је и примерено овим д......) , то је мање битно, битна је одлука...

Да ли је ово суспензија Болоњске конвенције,
Да ли Више школе имају права да издају VII степен а факултетни не могу VI????

на сајтовима факултета и Универзитета ништа не пише, наравно, ...