Problem, u win 98, word 2000, kad napravim drop down form field sa cirilicom, posle u tom formularu tu padajucu listu vidi kao "??????" iako je pravilno ubacuje kad se izabere. Pod XPom radi normalno. Ima li neko ideju?