Kada postoji mnogo stranki i strančica, često ni jedna na izborima ne dobije nadpolovičnu većinu pa se rade kojekakve koalicije i dogovori koji rezultuju raznim kompromisima radi otimanja oko fotelja.

Tako se recimo može dogoditi da stranka sa 45% glasova neće izabrati za partnera sledeću stranku sa npr. 35% glasova, već neku sa 10%, i tako osigurava običnu većinu. I tako se najčešće radi o odlukama za koje je toliko dovoljno. Takva Skupština ne odražava najbolje stanje u narodu, jer onih 10% dobija veću ulogu od onih 35%.

Zatim, glasovi stranaka koje ne prelaze prag se automatski pridružuju strankama sa više glasova koje ulaze u Skupštinu, što opet nije pravedno jer se ravnomerno raspoređuju.

Zar ne bi bilo pametno u takvim slučajevima ponoviti izbore, s tim da dalje idu samo DVE stranke sa najviše glasova, a birači ostalih stranaka SAMI određuju kojoj stranci će da daju svoj glas, odnosno biraju najmanje zlo za sebe!?

Mada, imam ja i bolju ideju:
-----------------------------------------------
Za Kralja i Otadžbinu! Te zatim ŠestoJanuarska Diktatura!