Koriscenje e-joy (elektricnu cigaretu) sadrzajem nikotina simulira *******, zadovoljava navike pusaca, ali bez opasnosti po zdravlje, jer u sebi ne sadrzi stetne i kancerogene supstance, kao sto su ugljen-monoksid, azot-dioksid, hidrocijanicna kiselina, arsen olovo i katran.Kako e-joy ispusta u atmosferu samo vodenu paru, iskljucuje se mogucnost pasivnog pusenja, tako da okolina uz e-joy ne trpi posledice zagadjenja koje izazivaju klasicni pusaci, pogotovo u zatvorenom prostoru. Detaljnije na www.luka.infostrana.com