Da li je i gde propisano ko i na koji način može da koristi faksmil umesto originalnog potpisa?