Доктрина етнички чисте хрватске
Prikazujem rezultate 1 do 18 od 18

Tema: Доктрина етнички чисте хрватске

 1. #1
  Primećen član Sorab1 (avatar)
  Učlanjen
  15.02.2007.
  Poruke
  587
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Доктрина етнички чисте хрватске

  Semina Lonèar, predsednica Centra za razvoj demokratije iz Splita ekskluzivno :

  „Ako ko treba da doživi katarzu onda je to Hrvatska. U Srbiji egzistira 26 manjina a nisam primetila da je Miloševiæ tokom devedesetih i za vreme bombarodvanja i svih nedaæa, uz milion izbeglica poterivao i uzurpirao stanarska prava nekome ko nije Srbin.“

  Uskoro je u Hrvatskoj izricanje presude za 56 optuženih Srba za ratne zloèine, od kojih je osam dostupno sudu. Kada smo pogledali neke optužnice, videli smo da državni tužilac traži dve godine zatvora za Srbina koji je prisljavao Hrvate da preðu preko hrvatske zastave. To je okvalifikovano tako, da su ti Hrvati zbog toga doživili takve traume, da ispada da je gaženje zastave Hrvatske najveæi moguæi zloèin koji je jedan Srbin mogao napraviti! Tako je napravljena optužnica. Znaèi, još imamo pristrasnost kod državnog tužioca, objašanjava za „Korene“ Semina Lonèar, predsednica Centra za razvoj demokratije iz Splita, organizacije koja istražuje ratne zloèine na prostorima Hrvatske i prati suðenja za ratne zloèine koja se odvijaju u Hrvatskoj. Do sada su monitorali suðenja za Vukovar, Osijek, Bjelovar, Karlovac i Šibenik, i jedini sluèaj u kome se do sada sudilo Hrvatima za ratne zloèine, sluèaj Lora u Opštinskom sudu u Splitu. Ostali sudovi u Hrvatskoj sude Srbima.

  Da li se u Hrvatskoj optužnice za ratni zloèin piše na osnovu nacionalnosti, to jest, da li je isto krivièno delo za Srbe ratni, a za Hrvate obièan zloèin?

  - Ima sluèajeva u kojima je Srbima, koji su recimo krali posuðe iz nekih kuæa, èime su poèinili krivièno delo kraðe, ono okvalifikovano u optužnicama kao ratni zloèin pljaèke i terorisanja. Pritom, Hrvatima koji su èinili ratne zloèine ubijanja, ta se dela prekvlifikuju u obièno klasièno ubistvo, iako postoje dokazi da su to bili ratni zloèini uglavnom prema Srbima, i to smišljeni. Tako smo tražili, da se procesuira šef policije koji je ’92. godine službenom beleškom naredio da se iskljuèe telefoni takozvanoj petoj koloni, to jest 77 obitelji srpske nacionalnosti, jer je to bilo uraðeno namerno, radi deportacije jednog naroda, što je ratni zloèin. On nikada nije procesuiran, a prije par godina kad smo ga prozvali i u javnosti, oglasio se u Slobodnoj Dalmaciji i rekao da se ne sramni toga, i da bi to ponovo uèinio, jer je branio nacionalne interese Hrvatske. U sluèaju Lora sudac je raspravu zapoèeo sa èestitkom hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, koja je negde igrala neku utakmicu! Svi su aplaudirali, a sudnica se pretvorila u nakaradnu predstavu. Sudac je doneo oslobaðajuæu presudu za osam hrvatskih policajaca, a u završnoj reèi sud je rekao da ne može verovati iskazu svedoka, Srbinu, jer da je sve taèno što je on isprièao u sudnici, to ni Rambio ne bi preživeo. To je bio komentar jednoga sudca. Sada su u toku suðenja u kojima se sudi Srbima koji se preko Interpolovih poternica isporuèeni Hrvatskoj. Koliko su te optužnice lažne i kako su koncipirane i krivotvorene i neutemeljene dovoljno govori èinjenica da je pre tri meseca u Slavonskoj Požegi na Županijskom sudu na suðenju jednome Srbinu, koji je isporuèen iz Švajcarske za kazneno delo silovanja civila, u Staroj Gradišci, gde je navodno organiziro logor, to jest, bio èlan grupe koja je èuvala logor. Njemu je pripsano da je silovao gospodju od 50 godina. Optužen je na pet godina zatvora, ikao je žrtva sama rekla da je niko nije silovao a niko od svedoka nije potvrdio da je išta od onoga što piše u optužbi istina. Inaèe, dešava se da pozove hrvatska vlast Srbe da se vrate da preuzmu svoje kuæe, a onda samo iznikne optužnica za ratni zloèin. Pratili samo jedan takav sluèaj u kome je jedan Srbin bio optužen za ratni zloèin, jer je uzeo bicikl jednome Hrvatu. To su procesuirali kao pljaèkanje imovine. Jeste, po kaznenom pravu, pljaèkanje za vreme rata jeste ratni zloèin, ali ako je neko nekome uzeo bicikl to je, valjda obièna kraða. On je bio u zatvoru šest meseci. Dakle, doktrina etnièki èiste Hrvatske i dalje živi. Bez obzira koja je bila vlast Raèanova ili Senaderova.

  Postoje li u Hrvatskoj dokazi o zloèinima nad Srbima, civilima o kojima se do sada nije ništa znalo? Ko bi trebalo time da se bavi hrvatski ili meðunarodni sudovi?

  - Mi smo do sada istražili 980 leševa i sve je poslato državnom odvetniku na procesuiranje, i to su uglavnom bili ritualni zloèini. Recimo, u selu Islam Grèki, ubijena su 42 starca, srpske nacionalnosti, još pre poèetka rata. Glava su im bile odvojene od trupova i nalažene i na po dvadeset metara udaljenosti. Sve se to znalo i tada. Mi samo sada ponovo tu prièu obnavili i tražimo da se pocesurira. To je sve bilo još u maju ’91. godine. U njihovim posmrtnim listovima piše da su oni ili izvršili samoubistvo ili umrli od embolije pluæa ili umrli prirodnom smræu. Isti je sluèaj i sa ubijenim staricama u selu Mažibrade, kod Kistanja, gdje je mrtvozornik zakljuèio da se radi o samoubistvu vješanjem na stablu u dvorište kuæe, iako je jedan od leševa imao 16 prostrijelnih rana. Iako je istraga, zapoèeta 2001. i završena, do danas optužnica nije podignuta, iako su svjedoci dali naznake o identitetima moguæih poèinitelja i vojnoj jedinici hrvatske vojske koja je taj zloèin u operaciji takozvanog èišæenja nakon takozvane «oluje» i uèinila.

  Slijedeæi je primjer starica od 86 godina u selu Krièke u èijem smrtnom listu piše da se popela na stablo visoko 2 m, iako je ona bila teško pokretna i ne višeg rasta od 160 cm, te da se objesila.

  To samo govori da je rat bio organizovan i da je etnièko èišæenje bilo palnirano. Ovo nisu zloèini koji su bili poèinjeni za vreme ratnih operacija, nego bukavlno pre ratova, ili poslije, nakon što su odavno završeni. To su straci koji su masakrirani nenaoružani i nedužni. A ovo su samo par sela istraženih u dalmatinskom zaleðu. Nismo dalje išli po Hrvatskoj. Ako je Hag kao nepristrasna institucija i koji je osnovan da bi procesuirao zloèine a iste zataškava, iako postoje dokazi da su ih poèinile paravojne hrvatske formacije, onda samo to govori zašto je on osnovan.

  Osim što istražujete same ratne zloèine, bavite se i onima koji su podstakli da do njih doðe. Šta ste do sada na tom polju uspeli da uradite i na kakve ste sve dokaze naišli?

  - Godine 1993. preko državne televizije Hrvatske, novinarka Silvana Menðušiæ je izveštavala o Srbima koji grantiraju Šibenik. Meðutim, to se ispostavilo kao lažna informacija, koja je drugi dan Srbima, bila ideja- povod da stvarno granatiraju taj grad. Tada je stradalo petoro civila. Mi smo pokrenuli kaznenu prijavu protiv te novinarke, zbog lažnog informisanja i obmanjivanja javnosti i zbog, na posredan naèin poticanja na granatiranje èime je potakla stradanje pet civila. Državni odvjetnik je na našu prijavu dao službeni odgovor u kome je doslovce priznao da je taèno da je informacija, koju je novinarka prenela bila lažna, to jest da je izvestila o lažnom granatiranje, ali da je hrvatska vojska, iz taktièkih razloga takva granatiranja radila širom Hrvatske, jer je to bilo u nacionalnom interesu i taktièkih razloga hrvatske vojske. Drugim reèima, hrvatska vojska bi iscenirala neko granatiranje to jest, postavila eksploziv i zvala TV da snimi lažni napad. Onda bi to prikazala kao granatiranje od strane Srba. Meðutim, to su sve bile laži. UN su imali evidenciju kako se kreæu koje vojne jedinice i gde su na terenu, kakvom tehnikom raspolažu i kakva im je moguænost pucanja, odnosno sa koje udaljenosti mogu ispaliti granate. Staršno je da šibenski županijski državni tužitelj, kome smo podneli prijavu, èak nije ni osporavao da se radilo o lažnom garanatiranju, veæ je doneo odluku da se protiv novinarke i drugih osoba koje su 6. februara 1993.godine, izravno ili neizravno sludelovale u lažnom granatiranju Šibenika ne pokrenut kazneni postupak. Dalje je naveo, da je ocenom svih važnih èinjenica zakljuèeno da hrvatska vojska, postavljanjem i aktiviranjima eksplozivnih naprava od strane struènih osoba, i na dovoljnoj udaljenosti od graðana i stambenih objekata, uz odgovarajuæu zaštitu samog mesta eksplozije, nije izazvala konkretnu opasnost za živote i imovinu ljudi. Sama za sebe mogu da dodam, ovo je raðeno, kao bi svetu pokazali Hrvatsku kao žrtvu navodne agresije. Naš stav je da se inaèe ne radi ni o kakvoj agresiji JNA ili Srbije nad Hrvatskom i Slovenijom, veæ da se radi o agresiji Slovenije i Hrvatske nad saveznim institucijama Jugoslavije, jer JNA je bila vojska priznate države a Zenge i Slovenaèki teritorijalci su bili paravojska bivših republika koje u to vrijeme nisu imale status meðunarodno priznatih država. Prema meðunarodnom pravu oružani napad na legalne institucije neke države smatra se teroristièkim aktom i terorizmom. A Janšina paravojska, koju je prema nama dostupnim neslužbenim informacijama Kuèan naoružavao još od 1989. uz pomoæ Izraela, zauzimanjem granice savezne države – bi prema amerièkoj doktrini – bili teroristi.
  Poslednji put ažurirao/la Sorab1 : 13.03.2007. u 10:55 2. #2
  Zaslužan član goxy (avatar)
  Učlanjen
  14.08.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Milion kilometara od nigde...
  Poruke
  103.664
  Reputaciona moć
  3373

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  [font=Verdana]Kako se ovo gasi??[/font]

 3. #3
  Primećen član Sorab1 (avatar)
  Učlanjen
  15.02.2007.
  Poruke
  587
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  Izjavili ste da je Hrvatska planski èistila teritoriju od Srba. Na osnovu èega to trvdite? Zašto mislite da se to dešavalo?

  - Tada je bilo vreme državnih izbora i bilo je primirje. Tuðmanova HDZ, da bi objasnila narodu zašto nema ekonomije i zašto se ljudi otpuštaju s posla, odnosno da se ta socijalna strana ne bi videla, je smislila lažna granatiranja, da bi kod hrvatskog naroda izazvala stanje jedinstva, i da bi se u javnosti stvorila slika da æe sve krenuti nabolje kad završi rata. A rat, prema tadašnjoj državnoj propagandi ne može da se završiti dok nas Èetnici granatiraju, jel. To je propagandna mašinerija koja je stalno morala dražati ljude u tenziji rata. Kada bi se ljudi i primirali i etnièki poèeli da saraðuju onda se Hrvatska vešto trudila da se to ne nastavi. Interesanatno je kako naši odvjetnici tumaèe meðunarodno pravo: granatiranje gradova nasumice i bez cilja jeste ratni zloèin protiv civilnog stanovništva. Meðutim ako ciljano nešto uništavate onda to nije ratni zloèin!? Apropo ovoga podneli smo i kaznenu prijavu protiv Hrvatske za iseljavanje 25 hiljada obitelji i oduzimanje stanova ljudima nehrvatske nacionalnosti, koji su uglavnom bili ili pripadnici JNA ili Srbi koji su bili nepodobni za Hrvatske pojmove u to vreme. Samo u Splitu je hiljadu i sto obitelji nasilno izbaèeno iz stanova uz motorne testere, noževe, pretnje. Iskljuèivana im je struja voda i telefon. Ako ni tada nisu hteli da izaðu onda su im noæu na vrata dolazili u grupama po sedam-osam ljudi provaljivali i izbacivali ih napolje. Susedi, Hrvati, nisu „znali“ šta se dogaða. Ništa nisu videli ni èuli. Ali, posle Srba na redu su došli i Hrvati koji su bili – nepodobni. Jedna me je Hrvatica, kojoj se desilo da je izbacuju iz stana zvala da se žali. Pitala sam je: pa gospoðo gde ste bili kada se to Srbima, vašim komšijama dešavalo? A ona mi je na ovo rekla: Pa èujte, oni su ipak Srbi!? Recimo, sudac je srpskoj obitelji odbio stanarsko pravo posle deset godina sudskog porcesa uz obrazloženje da je dotièna obitelj sebi priuštila lukusuz da putuje iz Splita za Beograd ikao je trebala znati da je rat i da æe se zapresti komunikacije i da se neæe moæi vratiti. Oni su, kaže sudac u presudi, tebali znati za vojnu operaciju Maslenica, jer su to svi znali!? Meðutim, taj èovek je ženu vodio u Beograd na VMA gde se leèila od raka, ali sud je presudio da im oduzme stranarsko paravo. Druga presuda tièe se Srbina iz Splita. Njemu je otkazano stanarsko pravo jer je ta obitelj napustila stan zato jer je, kaže sudac, oèekivala da æe se vratiti sa JNA i belim konjima. Dakle, imamo sudaca koji piše u presudi o belim konjima, i rasparavlja o tome da su civili morali znati da æe se desiti vojna operacija.

  Smatrate, dakle da je Hrvatska izvršila genocid nad Srbima?

  - Danas je Hrvatima nelagodno kada im se kaže da su izvršili genocid nad Srbima. A to se desilo-ako ste na 25.000 stanova uskratili stanarska prava i ljude izvlaèili iz stanova i vodili u logor. I dok su oni, ne svojom voljom sedeli u Lori, logoru, drugi dan pošto bi ih odveli, državni tužilac bi podizao tužbu proptiv njih jer su neopravdano napustili svoje stanove, ili ga nisu koristili šest meseci iz neopravdanih razloga. Tako bi im oduzimali stanarsko pravo dok su oni bili zatvoreni u logoru. Po tim presudama se videlo da su sudci koji su donosili takve presude ustvari bili samo veliki fašisti. Te ’93. i ’94. u Hrvatskoj je tada bila seèa sudaca. Stari iskusni sudci su otpuštani ili penzionisani a dovoðeni su mladi i neiskusni i naravno, antisrpski orjentisani. Nastrojeni Tuðmanovoj teoriji: samo tri do pet odsto Srba u Hrvatskoj. Ne sme ih biti više, jer bi bili remetilaèki faktor. To je formula koja još uvek živi u Hrvatskoj. Kada tražimo da vrate ljude i da im vrate stanove i da se procesuiraju krivci na svaki moguæi naèin Hrvatska eskivira da to radi, što znaèi da Tuðmanova doktrina još uvek živi. Nije onako brutalna, oružjem i granatama, nego se odvija jednim finim administrativnim sudskim putem. Kaže se: mi smo pravna država, trebaju se poštovati odluke suda. Ja kažem: ako su Srbi izašli iz stanova, bez da pominjemo razloge, a uzgred niko nije otišao na izlet, prema èlanu 99 Zakona o stambenim odnosima, koji je tada važio na prostoru èitave Jugoslavije onda je tebalo i Hrvatima iz Krajine, koji su isto otišli ( ne na izlet kao ni Srbi ) da se otkaže stanarsko pravo. Ima i drugih problema. Srbi povratnici kao takvi moraju da uðe u Hravatsku preko UN i moraju se odmah prijaviti policiji, i otiæi na informativni razgovor. Ali ti razgovori nisu bili samo radi utvrðivanja indentiteta, veæ su oni bili nova muèenja koja su trajala po 15, 16 sati. Onda smo mi poèeli da monitoniramo sve informativne razgovore i one sada ne traju duže od pet minuta. Evidentiramo sve, i šaljemo na meðunarodne institucije.

  Da li smatrate da hrvatski Srbi, koji su proterani iz Hrvatske imaju sada buduænosot u njoj? Da li ih Hrvatska želi nazada ili ne?

  - U petom mesecu su lokalni izbori. U zadarskom zaleðu, meðutim Hrvatska je doseljavanjem Hrvata iz Bosne i Hercegovine kompeltno izmenila predratnu demografsku stukturu iako je, pod pritiskom MZ, usvojila zakon o ustavnim pravima nacionalnih manjina. Èlan pet toga zakona kaže da se ne sme veštaèkim putem menjati struktura autohtonog stanovništva niti da se bilo kakvim radnjama umanji njihov znaèaj nego da se dapaèe mora razvijati njihova kultura i održivost. Hrvatska je u ta èetiri bukovaèka sela u Zadarskom podruèju doselila 3000 bosanskih Hrvata, sagradila im je dvospratne kuæe, uvela struju. To su sada nova naselja koja su nikla na nekadašnjoj Bukovici na kojoj ni pas nije mogao opstati. Za razliku od njih, imamo srpska sela koja su bez struje i vode i porušena gde ljudi žive u straæarama i kokošinjcima. Nisu oni bez struje zato što su sela nenapredna, nego zato što im je stuja ’91. ukinuta tako da oni sada žive u 19. veku, a bosanski Hrvati koji su se naselili žive u 21 stoleæu. Sada se srpski poslanici kod nas bune i kažu: dogodila se deomgrafska promena i mi na izborima neæemo moæi dobiti glasove, odnosono biæe izabrani poslanici koji su veæinom bosanski Hrvati i oni æe odluèivati o našoj sudbini. Mi nismo protiv Hrvata bilo odakle da su, ali oni neæe glasati za potrebe Srba u Hrvatskoj, a njima treba struja, a ne Hrvatima iz Bosne. Ali novinari su to preneli tako kao da Srbi hoæe opet u getoizaciju, a to nije taèno. Katolièki biskup stalno istièe da su bosanski Hrvati najgore prošli, ali èinjenica je da su svi ti Hrvati ušli u Krajinu u srpske kuæe i stanove. Hrvatska je ovim naseljavanjem želela da Krajinu zaštiti od povratka Srba. Meðutim, ti Hrvati sad fale Bosni, sad ih treba malo vratiti i tamo. Sad kad su ti izbori, ti ljudi se sa nekoliko stotina autobusa voza iz Bosne u Hravtsku i natrag. Hrvatskoj znaèi fali stanovništva. Znaèi, moja poruka Mesiæu je da ako ko treba da doživi katarzu onda je to Hrvatska. U Srbiji egzistira 26 manjina. Nisam primetila da je Miloševiæ tokom devedesetih i za vreme bombarodvanja i svih nedaæa, uz milion izbegilca poterivao i uzurpirao stanarska prava nekome ko nije Srbin.

 4. #4
  Primećen član Sorab1 (avatar)
  Učlanjen
  15.02.2007.
  Poruke
  587
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  Citat Original postavio goxy
  [font=Verdana]Kako se ovo gasi??[/font]
  Сад ти смета истина о геноциду над Србима у хрватској. А да су лажи писане о муслиманима у Сребреници, први би био да то подржиш.

 5. #5
  Zaslužan član goxy (avatar)
  Učlanjen
  14.08.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Milion kilometara od nigde...
  Poruke
  103.664
  Reputaciona moć
  3373

  Talking Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  [font=Verdana]A napada i privatnim porukama[/font]

 6. #6
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.477
  Reputaciona moć
  2079

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  Citat Original postavio goxy
  [font=Verdana]A napada i privatnim porukama[/font]
  А шта ти хоћеш, кеве ти......тема је одлична, у чему је твој проблем,
  изиграваш овде "патролу", шта ли већ.....

  Отвори своју тему - да видимо колико ће бити интересената !!!!!!!!
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 7. #7
  Primećen član Sorab1 (avatar)
  Učlanjen
  15.02.2007.
  Poruke
  587
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  Citat Original postavio goxy
  [font=Verdana]A napada i privatnim porukama[/font]
  Написао сам да си дволичан и лицемеран. Сав си бесан написао о пољској, а исто то што су радили јеврејима у пољској су јевреји и запад радили Србима, и још увек раде на Косову. Стотине милиона побијених Српских и руских православних живота ниси ни примирисао.

 8. #8
  Elita Svabov (avatar)
  Učlanjen
  02.10.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  24.984
  Reputaciona moć
  320

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  Citat Original postavio Sorab1
  Стотине милиона побијених Српских и руских православних живота ниси ни примирисао.
  ja bi zelo znati kako pravilopisno napisati neke reci u cilju da bude.
  Well, of course it's a rat! You have rats in Spain, don't you - or did Franco have them all shot?

 9. #9
  Zaslužan član goxy (avatar)
  Učlanjen
  14.08.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Milion kilometara od nigde...
  Poruke
  103.664
  Reputaciona moć
  3373

  Thumbs up Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  Citat Original postavio eremita
  А шта ти хоћеш, кеве ти......тема је одлична, у чему је твој проблем,
  изиграваш овде "патролу", шта ли већ.....

  Отвори своју тему - да видимо колико ће бити интересената !!!!!!!!
  Tema vec bila jedno minimum 100 puta ,sa istim ili malo modifikovanim sadrzajem......
  Ne brini ti za moje teme.......Sigurno je da se u njima ne bacam sa brojkama od 100 miliona ubijenih Srba......Suve cinjenice, bato, pa ti prihvati ili ne prihvati8-).....
  [font=Verdana]Btw.Covek me smara sa nekim spamorukamaKatastrofa:razz::razz:[/font][font=Verdana]:razz:[/font]
  Poslednji put ažurirao/la goxy : 13.03.2007. u 11:11 Razlog: Objasnjenje...

 10. #10
  Primećen član Sorab1 (avatar)
  Učlanjen
  15.02.2007.
  Poruke
  587
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  Citat Original postavio goxy
  Tema vec bila jedno minimum 100 puta ,sa istim ili malo modifikovanim sadrzajem......
  Ne brini ti za moje teme.......Sigurno je da se u njima ne bacam sa brojkama od 100 miliona ubijenih Srba......Suve cinjenice, bato, pa ti prihvati ili ne prihvati8-).....
  Ја сам навео русе и Србе као један народ. Руси су "захваљујући" комунизму, који су јевреји донели у Русији изгубили су руси скоро сто милиона људи до данас. Срби су изгубили најмање десет милиона до данас само од комунизма. У ту бројку нису набројане жртве геноцида над Србима који су јевреји заједно починили над Србима за време турске окупације.

  Једну приватну поруку сам ти послао где сам навео о твојој дволичности и лицемерству. Уместо да као човек дискутујеш, ти само пискараш небулозе. Тако ћеш само штету себи нанети. Ниједан нормалан неће вас поштовати, кад пишете небулозе и тиме се хвалите.
  Poslednji put ažurirao/la Sorab1 : 13.03.2007. u 11:15

 11. #11
  Elita Svabov (avatar)
  Učlanjen
  02.10.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  24.984
  Reputaciona moć
  320

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  a sto Ruse malim slovom, je li Srbine???
  Well, of course it's a rat! You have rats in Spain, don't you - or did Franco have them all shot?

 12. #12
  Primećen član Sorab1 (avatar)
  Učlanjen
  15.02.2007.
  Poruke
  587
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  Руси

 13. #13
  Zaslužan član eremita (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд - Врачар
  Poruke
  100.477
  Reputaciona moć
  2079

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  @ Obersturmfuehrer
  @ goxy


  Ако вас двојица верујете да се не види, а "види се из авиЈона" да сте се сјурили на тему о страдању Срба и Руса и учињеном геноциду над словенским народима са намером да је тролујете, провоцирате и најзад доведете до закључавања - грдно се варате. Види се и то врло упадљиво.

  Е сада, да ли је Оберу(као моду са другог пдф) и гоксију као "помагачу" то задатак, е,
  то не знам.

  Троловати и закључавати теме о страдању Срба и Руса - НИЈЕ ДОБРО! Јер онда ћете исти такав одговор добити када будете постављали увлакачке теме о страдању других народа кроз историју.
  БИТИ СЛОБОДАН означава стање у којем субјект може деловати без присиле и забране.


 14. #14
  Elita rdeki (avatar)
  Učlanjen
  11.10.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  16.049
  Reputaciona moć
  288

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  Citat Original postavio goxy
  [font=Verdana]Kako se ovo gasi??[/font]
  Zasto? Boli te istina?
  Hajdemo u planine...

 15. #15
  Elita Svabov (avatar)
  Učlanjen
  02.10.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  24.984
  Reputaciona moć
  320

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  Citat Original postavio eremita
  Е сада, да ли је Оберу(као моду са другог пдф) и гоксију као "помагачу" то задатак, е,
  то не знам.
  nearavno, stigla direktiva sa vrha.
  Well, of course it's a rat! You have rats in Spain, don't you - or did Franco have them all shot?

 16. #16
  Iskusan Torrente-BG (avatar)
  Učlanjen
  17.09.2006.
  Lokacija
  Belgrado
  Poruke
  5.234
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  Citat Original postavio goxy
  Tema vec bila jedno minimum 100 puta ,sa istim ili malo modifikovanim sadrzajem......
  Pa to se moze reci za skoro svaku temu.

 17. #17
  Veoma poznat filatelista, pa šta? (avatar)
  Učlanjen
  08.05.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Novi Sad
  Poruke
  12.979
  Tekstova u blogu
  2
  Reputaciona moć
  373

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  Tema je dobra i treba da se priča o lošim uslovima života Srba u Hrvatskoj. Sinoć je bila emisija u kojoj je 33% od 2500 gledalaca kaz'lo da su Srbi građani drugog reda.
  To je strašan podatak da 1/3 građana to smatra. Ne ulazeći u razna podmetanja koja im se serviraju od "pravne države"
  Apsurdi idu čak do toga da se Srbima uskraćuju neki poslovi jer su Srbi, pa čak i krečenje fasade jedne zgrade.
  Naravno da se sve može relativizovati i opravdati, kako to majstori laganja i podmetanja na svim stranama znaju i umeju.
  Ovoj ženi iz Splita svaka čast na hrabrosti, a svima na umu da kad neko na našoj strani tako priča, mora da je "ustaša".
  E pa ona je sigurno "četnik"

 18. #18
  Buduća legenda
  Učlanjen
  26.07.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  44.336
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Доктрина етнички чисте хрватске

  e kinfe zbog ovakve spike kaj je decki sorab postavil su me i banirali sa hr. foruma. tak je ak ne i gore bilo.

Slične teme

 1. Odgovora: 29
  Poslednja poruka: 22.06.2012., 13:48
 2. Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 27.09.2008., 22:30
 3. ЕТНИЧКИ ИДЕНТИТЕТ ДУКЉЕ И ЗЕТЕ
  Autor Marty Misterija u forumu Istorija
  Odgovora: 170
  Poslednja poruka: 21.02.2008., 19:04
 4. Да ли гледате хрватске програме?!
  Autor НиколаТ u forumu Politika
  Odgovora: 118
  Poslednja poruka: 05.11.2006., 02:51
 5. Odgovora: 2
  Poslednja poruka: 21.10.2006., 14:42

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •