skupljam sve čaše i krigle samo da su sa nekim amblemom.
svaka kombinacija je moguća. imam oko 250 komada. javite se!
e-mail tomicmisko@yahho.com