Foto galerija: http://yahti.com/arhiva-italija.html
Sa komentarima i objašnjenjima
Objašnjenje celog projekta: http://yahti.com/2007/02/prolee_u_italiji.html