Predsednik Islamske Republike Irana Mahmud Ahmadinežad u sredu je izjavio da cionistički režim, kao "čedo" Britanaca, koga tetoše Sjedinjene Države, čini zločine u regionu oslanjajući se na pomoć i podršku te dve moćne zemlje.

Kako javlja dopisnik Irne iz Kartuma, Ahmadinežad je prvog dana boravka u Sudanu razgovarao s verskim alimima i tom prilikom ukazao na bezbrojne zločine cionista, a naročito na pokolj bespomoćnih palestinskih i libanskih građana.

"Cionisti predstavljaju istinsku manifestaciju Satane."
Istovremeno, dodao je, "mnoge zapadne vlade, koje tvrde da su pioniri demokratije i zaštitnici ljudskih prava, zatvaraju oči pred cionističkim zločinima i ćutke podržavaju cioniste, u želji da ostvare svoje hedonističke i materijalističke ciljeve".

"Cionistički režim je danas simbol hedonizma i manifestacija nakazne biti uzurpatorskih sila koje ga podržavaju."
Sudanski alimi potvrdili su ispravnost Ahmadinežadovih iskaza, uzvikujući "Alaho-akbar" (Bog je najveći).

"Ozbiljan problem koji čovečanstvo danas mora da reši jeste činjenica da su tirani skrenuli s ispravnog puta proroka.

Danas se možemo uveriti kako neki moćni lideri smatraju da je čitav svet njihova lična imovina i sva pravila i regulative tumače u svoju kroist."
Jedini način da se čovečanstvo izvuče iz tog živog blata, u koje je uvučeno zbog manjkavosti čovečjih ideologija, kao što su liberalizam i komunizam, koje ipak nisu uspele da odgovore na nasušne potrebe ljudi, jeste da se vrati učenjima božanskih proroka.

"Nacije se danas bude i izražavaju mržnju prema uzurpatorskim silama, osuđuju njihovo ponašanje i tako stvaraju uslove za širenje monoteizma u svetu.

Nacije sveta vape za pravdom i obnovom dostojanstva i ugleda čoveka."
Govoreći o situaciji u Libanu, Iraku i Palestini, kao i o zločinima koje tiranske sile vrše u tim zemljama, Ahmadinežad je ponovio: "Tragovi tih tiranskih sila mogu se naći u svim svetskim krizama i sporovima."
"Kolonijalističke sile protive se naučnom i tehnološkom progresu muslimanskih zemalja i ne dozvoljavaju slobodnim nacijama sveta da se razvijaju i napreduju.

Čak su i nacije na Zapadu pod čizmom nekakvih tiranskih režima. U tim zemljama se gaze društvene slobode a intelektualci širokih nazora čame u zatvorima."
Iranski predsednik istakao je značaj sloge i solidarnosti svetskih muslimana i naglasio da među njima ne sme biti gloženja jer tu leži ključ islamske pobede nad neprijateljima.

On je takođe podsetio na napore neprijatelja da razjedini šiite i sunite u raznim islamskim državama.

"Svi muslimani sveta svesni su suštinske potrebe za solidarnošću jer će jedino tako uspeti da osujete neprijateljske zavere."
Sudan je "veliko uporište istinskog i čistog islama", dodao je.

"Zahvaljujući časnim i pobožnim alimima i misliocima, u islamskom Sudanu svetlost veličanstvenog Kurana teče venama stanovnika ovog podneblja a u srcu im caruje ljubav prema Bogu."
Iran i Sudan raspolažu velikim prirodnim bogatstvima, ali i ljudskim resursima, što znači da saradnjom mogu ostvariti značajan napredak i razvoj, zaključio je Ahmadinežad.