Korišćenje e-joy(elektricnu cigaretu) sadržajem nikotina simulira pušenje,zadovoljava navike pušača,ali bez opasnosti po zdravlje,jer u sebi ne sadrži štetne i kancerogene supstance,kao što su ugljen-monoksid,azot-dioksid,hidrocijanična kiselina,arsen olovo i katran.Kako e-joy ispušta u atmosferu samo vodenu paru,isključuje se mogućnost pasivnog pušenja,tako da okolina uz e-joy ne trpi posledice zagadjenja koje izazivaju klasični pušači,pogotovo u zatvorenpm prostoru Detaljnije na www.luka.infostrana.com