PO MOM MISLJELJU DIVAC JE ISKUSNIJI A o"neal je prava svinja pod kosem