Interesuju me proizvodjači bilborda na teritoriji Srbije.
Njihove cene za odgovarajuće dimenzije.
Interesuje me i dizajn i štampanje grafičkog rešenja.