Pa, koji je put bankarstvo preslo da bi dostiglo danasnju 'slavu'?
Ko je time bavio, ko je bila klijentela?
Gde su otvarani zavodi?
kakva im je bila up[otreba i rejting u javnosti?
Kako su uticali na kvalitet zivota?
Kakvi su bili komentari obicnih ljudi?
KOji su vladari podsticali razvoj banaka i uopste bankarstva?
Da li su imali koristi od toga?
Sta je bio sa srpskim bankama u Hrvatskoj, BiH, i Austrougarskoj?
Tema se odnosi iskljucivo na perid od pocetka 19. veka do I svetskog rata!