da li ste upoznati sa primerima primene ove metode u arheologiji?