Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe
Strana 1 od 3 123 PoslednjaPoslednja
Prikazujem rezultate 1 do 25 od 64

Tema: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

 1. #1
  Domaćin giovaniI (avatar)
  Učlanjen
  24.10.2006.
  Lokacija
  Hercegovina,Velika Srbija
  Poruke
  3.262
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Ustavne odredbe

   Po sporazumu Kosovo ce imati Ustav koji ce biti formulisan i usvojen od strane stanovnika Kosova.
   Sve odredbe buduceg Ustava moraju biti dosledne Sporazumu. U slucaju sukoba izmedju Ustava i Sporazuma, prevagnuce Sporazum.
   Sporazum ne propisuje citav Ustav, ali definise neke kljucne elemente koji moraju biti ukljuceni u buduci Ustav.
   Ustav mora obezbediti sledece:
   Kosovo je multietnicka zajednica zasnovana na jednakosti svih njenih gradjana;
   Kosovo nema zvanicnu religiju i neutralno je po pitanju religijskih ubedjenja;
   Kosovo ce imati sopetvenu, distinktivnu zastavu, grb i himnu, koji ce odrazavati multietnicki karakter Kosova;
   Sluzbeni jezici Kosova bice albanski i srpski;
   Kosovo ce imati pravo da vodi pregovore i zakljucuje medjunarodne ugovore, ukljucujuci i pravo da zahteva clanstvo u medjunarodnim organizacijama;
   Kosovo nece imati teritorijalnih pretenzija, niti ce pokusavati da se ujedini sa bilo kojom drugom drzavom ili delom drzave;
   Kosovo ce potpomagati i olaksavati siguran i dostojanstven povratak izbeglica i raseljenih lica;
   Prava i slobode izlozene u glavnim medjunarodnim instrumentima i sporazumima o osnovnim ljudskim pravima i slobodama bice direktno primenjivi na Kosovu;
   Manjinske zajednice ce biti zastupljene u Skupstini kroz system garantovanih/rezervisanih poslanickih mesta;
   Zakonodavstvo koje se bavi pitanjima od posebnog interesa za manjinske zajednice na Kosovu zahteva specificnu parlamentarnu proceduru- “duplu vecinu” i glasanje prisutnih skupstinskih poslanika;
   Vlada Kosova, ukljucujuci i svoje civilne sluzbe, odrazavace raznolikost stanovnika Kosova;
   Predsednik Kosova ce predstavljati jedinstvo naroda Kosova;
   Bice osnovan Ustavni sud sastavljen od devet istaknutih pravnika najviseg moralnog karaktera.

  Ljudska prava i osnovne slobode i prava zajednica i njihovih pripadnika

  Ljudska prava i osnovne slobode

   Rešenje predviđa da Kosovo mora da podrži, promoviše i štiti međunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode.
   Sva lica na Kosovu imaju pravo na ova prava i slobode bez bilo kakve diskriminacije. Sva lica na Kosovu su jednaka pred zakonom i imaju pravo, bez diskriminacije, da na isti način budu štićena zakonom.

  Prava zajednica i njihovih pripadnika

   U okviru Rešenja, Kosovo mora da garantuje zaštitu nacionalnog ili etničkog, kulturnog, jezičkog i verskog identiteta svih zajednica i njihovih pripadnika.
   Pripadnici zajednica imaće specifična prava, pored svojih ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući pravo na slobodu izražavanja, negovanje i razvoj svog identiteta i osobenosti zajednice. U skladu sa važećim zakonima i međunarodnim standardima, pripadnici zajednica će na primer, imati pravo da:
   dobijaju javno obrazovanje na jednom od službenih jezika na Kosovu po svom izboru na svim nivoima, ili na svom jeziku tamo gde čine dovoljnu većinu;
   osnivaju i upravljaju privatnim obrazovnim institucijama i institucijama za obuku;
   slobodno koriste svoj jezik i pismo u privatnom i javnom životu;
   koriste svoj jezik i pismo u svojim odnosima sa javnim organima u oblastima u kojima imaju dovoljan udeo u stanovništvu;
   koriste i ističu simbole zajednice;
   njihova lična imena budu zavedena u originalnom obliku;
   imaju garantovan pristup i da budu zastupljeni u javnim elektronskim medijima, kao i da imaju program na svom jeziku, osnivaju i koriste svoje medije i koriste rezervisani broj frekvencija za elektronske medije;
   uživaju neometane kontakte na Kosovu i sa licima u bilo kojoj državi.

   Pripadnici zajednica će takođe imati jasne uloge u javnim poslovima i u procesima donošenja odluka na Kosovu, uključujući garantovanu zastupljenost u Skupštini, Vladi i pravosuđu.

  Izbeglice i interno raseljena lica

   Rešenje takođe daje pravo svim izbeglicama i interno raseljenim licima sa Kosova da se vrate i zahtevaju povraćaj svoje imovine i ličnih dobara u skladu sa kosovskim i međunarodnim pravom.

  Nestala lica

   Rešenje poziva Kosovo i Republiku Srbiju da preduzmu potrebne mere da utvrde i pruže informacije u vezi sa identitetom, lokacijom i sudbinom nestalih lica, u punoj saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i sa drugim međunarodnim partnerima.

  Decentralizacija

  Rešenje obezbeđuje sistem decentralizacije čija je svrha promovisanje dobrog upravljanja, transparentnosti i efikasnosti u javnim službama. Posebno uviđajući zabrinutost zajednice kosovskih Srba, rešenje obezbeđuje visok stepen kontrole nad njenim sopstvenim poslovima.

  Osnivanje novih opština

   Rešenjem se osniva šest novih ili proširenih srpskih opština na Kosovu: Severna Mitrovica; Gračanica; Ranilug; Parteš; Klokot/Vrbovac; i Novo Brdo.
   Sadašnja opština Mitrovica biće podeljena na dve opštine Severnu Mitrovicu i Južnu Mitrovicu, a saradnja i koordinacija između te dve opštine ostvarivaće se putem novouspostavljenog Zajedničkog odbora.
   Dodatne opštine za manjinske zajednice mogu da budu osnovane u konsultaciji sa dotičnim zajednicama.
   Odredbe Rešenja koje se odnose na osnivanje novih opština može, prema potrebi, da razmatra, menja i dopunjuje Međunarodni civilni predstavnik nakon što bude sproveden popis stanovništva.

  Nadležnosti opština

   Sve opštine imaće odgovornost iz oblasti koje utiču na svakodnevni život građana Kosova, uključujući: obrazovanje na pretškolskom nivou, nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja; javnu primarnu zdravstvenu zaštitu; lokalni privredni razvoj; urbano i ruralno planiranje; javno stanovanje; davanje naziva putevima, ulicama i drugim javnim mestima; i pružanje javnih usluga i komunalnih usluga, između ostalog.
   Osim toga, navedene srpske opštine na Kosovu imaće sledeće proširene odgovornosti:
   Opštine Severna Mitrovica, Gračanica i Štrpce imaće ovlašćenja nad bolnicama i pružanjem sekundarne zdravstvene zaštite u svojim opštinama.
   Opština Severna Mitrovica imaće određene odgovornosti u pogledu Univerziteta na srpskom jeziku u Mitrovici.
   Sve srpske opštine na Kosovu biće odgovorne za zaštitu i promociju kulturnih i verskih pitanja na lokalnom nivou;
   Sve srpske opštine na Kosovu imaće povećanu ulogu u izboru komandira lokalnih policijskih stanica.

  Opštinske finansije

   Sve opštine biće odgovorne za svoje sopstvene budžete i imaju prava na sopstvene finansijske resurse.
   Biće uspostavljen pravedan i transparentan sistem dodeljivanja sredstava, koji će obezbediti veću autonomiju opština pri dodeli i potrošnji sredstava dobijenih iz budžeta centralne vlade.

  Saradnja opština

   Opštine će imati pravo da formiraju udruženja i partnerstva sa drugim opštinama na Kosovu radi vršenja svojih funkcija od zajedničkog interesa.
   Opštine će imati pravo da sarađuju sa opštinama i institucijama u Srbiji, uključujući i pravo da primaju finansijske donacije i tehničku pomoć iz Srbije u okviru parametara koji su jasno utvrđeni ovim rešenjem.

  Versko i kulturno nasleđe
  Verska sloboda i zaštita

   Na osnovu Rešenja, Kosovo neće imati zvaničnu religiju.
   Rešenje predviđa autonomiju i zaštitu svih veroispovesti, njihove imovine i njihovih objekata.
   Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) na Kosovu biće pružena dodatna bezbednost i druge određene vrste zaštite, prava, privilegija i imuniteta, uključujući garancije protiv eksproprijacije, potpuno diskreciono pravo u upravljanju svojom imovinom i pristupu svojim objektima.
   SPC će moći slobodno da prima donacije i podršku od bilo koje institucije, pod uslovom da se to obavlja na potpuno transparentan način.

  Bezbednost

   SPC, njeni manastiri, crkve i drugi verski i kulturni lokaliteti od posebnog značaja za zajednicu kosovskih Srba dobiće neophodno fizičko obezbeđenje.
   Glavnu odgovornost za pružanje ove vrste obezbeđenja imaće kosovske agencije za sprovođenje zakona.
   Međunarodno vojno prisustvo nastaviće da obezbeđuje devet glavnih srpskih verskih i istorijskih objekata do donošenja odluke o prenosu ove odgovornosti na Kosovsku policijsku službu.

  Zaštitne zone

   45 zaštitinih zona biće uspostavljeno oko najznačajnijih crkava i manastira, kao i istorijskih spomenika.
   Zaštitnim zonama biće zabranjene ili ograničene izvesne aktivnosti koje mogu da imaju štetan uticaj na istorijski, kulturni i prirodni ambijent oko objekata, ili da ozbiljno remete monaški način života, ali njima neće biti ugrožena imovinsko-vlasnička prava.
   Od 45 zaštitnih zona, biće uspostavljene zone oko Manastira Visoki Dečani, Pećke Patrijaršije, Manastira Gračanica, Manastira Devič i Manastira Gorioč, Manastira Budisavci, Istorijskog centra Prizrena, sela Velika Hoča i oko brojnih drugih lokaliteta.

  Savet za nadgledanje sprovođenja

   Biće osnovan Savet za nadgledanje sprovođenja (SNS), uz učešće lokalnih i međunarodnih predstavnika, koji će nadgledati i pomagati srpovođenje Rešenja u delu koji se odnosi na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu.

  Vraćanje arheoloških i etnoloških eksponata
   Od vlasti u Srbiji se očekuje da vrate arheološke i etnološke eksponate, koji su pozajmljeni iz muzeja na Kosovu 1998-1999. godine.



 2. #2
  Domaćin giovaniI (avatar)
  Učlanjen
  24.10.2006.
  Lokacija
  Hercegovina,Velika Srbija
  Poruke
  3.262
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Privredna i imovinska pitanja
   Odredbe Rešenja koje se odnose na privredu imaju za cilj obezbeđivanje ekonomske održivosti Kosova.
   Rešenjem se omogućujue da Kosovo, između ostalog, podnese zahtev za članstvo u međunarodnim finansijskim institucijama (MFI) i da sklapa ugovorne aranžmane i druge međunarodne aranžmane.
   Rešenjem se stavlja poseban naglasak na obezbeđivanje da imovinski sporovi, koji često pogađaju prava manjina budu rešavani na transparentan način, u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i uz znatno međunarodno angažovanje.
   Međunarodni civilni predstavnik (MCP) imaće ulogu u naimenovanju osoba na ključne položaje u privredi.
   Javna preduzeća (JP), kojima trenutno upravlja Kosovska poverenička agencija (KPA), biće preneta u nadležnost Kosova. Javna preduzeća koja pružaju svoje usluge samo u ograničenom broju opština biće preneta u nadležnost tih opština.
   Povereništvo nad društvenim preduzećima (DP) biće preneto sa KPA na instituciju koja će naslediti KPA, u kojoj će biti znatnog međunarodnog angažovanja. Žalbe na odluke KPA će i dalje da rešava Specijalna komora pri Vrhovnom sudu u kojoj su međunarodne sudije u većini.
   Kosovska agencija za imovinu (KAI) će nastaviti da rešava privatne imovinske sporove u skladu sa svojim mandatom, uz jako međunarodno angažovanje. Žalbe na odluke Komisije za imovinske zahteve KAI rešavaće veća Vrhovnog suda u kojima su međunarodne sudije u većini.
   Skupština Kosova se bavi pitanjima restitucije imovine, uključujući imovinu Srpske pravoslavne crkve, kao prioritetnim pitanjem. Sve manjinske zajednice biće uključene u taj proces.

  Spoljnji dug

   Shodno Rešenju, Kosovo će preuzeti svoj deo međunarodnog duga Republike Srbije.
   Deo međunarodnog duga Kosova biće utvrđen putem pregovora između Kosova i Republike Srbije, uzimajući u obzir principe koji su korišćeni za raspodelu spoljašnjeg duga u slučaju sukcesije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

  Pravosudni sistem

  Rešenje predviđa pravosudni sistem na Kosovu koji je zasnovan na vladavini prava, koji je integrisan, nezavisan, profesionalan i nepristrasan.

  Obezbeđivanje etničke raznolikosti

   U vezi sa regrutovanjem, izborom, imenovanjem, unapređivanjem i transferom sudija i tužilaca, Rešenje zahteva od relevantnih organa na Kosovu da obezbede da sudska i tužilačka služba odražavaju multietnički karakter Kosova, a posebno etnički sastav u oblasti njihovih nadležnosti. U tom smislu:
   Kosovski savet za pravosuđe (KSP) treba da preduzme sve potrebne mere u cilju povećanja broja sudija i tužilaca iz zajednica koje su trenutno podzastupljene;
   Na nivou okružnih sudova i Vrhovnog suda, postojaće zahtev za određenim minimalnim brojem sudskih pozicija rezervisanih za sudije sa Kosova koji nisu Albanci;
   Kandidate za mesta sudija koja su rezervisana za pripadnike kosovskih nealbanskih zajednica, nominovaće za imenovanje članovi KSP-a koji sami predstavljaju nealbanske zajednice.

  Poboljšanje pristupa pravosuđu

   Biće osnovan Ustavni sud kojeg će činiti devet uglednih pravnika od najvećeg moralnog karaktera;
   Rešenje se fokusira na poboljšanje pristupa pravosuđu svih lica na Kosovu, a posebno stanovnika novoosnovanih opština na Kosovu sa srpskom većinom;
   Nova opština će imati mogućnost da podnese zahtev KSP-u za osnivanje novog osnovnog suda na svojoj teritoriji, ili da bude pod nadležnošću jednog od osnovnih sudova u drugoj opštini;
   Ako za tu opštinu ne bude osnovan novi osnovni sud, nadležni organi moraće da preduzmu sve mere koje su potrebne da se obezbedi da lokalne zajednice u novoj opštini imaju pristup pravosuđu, uključujući na primer, osnivanje Odeljenja osnovnog suda na teritoriji te opštine, ili obezbeđivanje da osnovni sud koji je nadležan za tu opštinu zaseda u toj opštini.

  Sektor bezbednosti
   Sporazum ce znacajno povecati moci i odgovornosti vlasti u Pristini uz postovanje bezbednosti na Kosovu
   Novo Vece bezbednosti Kosova odgovorno Premijeru, bice osnovano da bi razvilo obuhvatnu strategiju

  Policijske snage Kosova (KPS)

   Policijske snage Kosova imace jedinstvenu komandnu stukturu sirom Kosova.
   Etnicki sastav Policijskih snaga Kosova u okviru odredjene opstine odrazavace, koliko je god moguce, etnicki sastav populaciije u toj opstini.
   U opstinama na Kosovu sa srpskom vecinom, Skupstina opstine ce birati komandanta lokalne policijske stanice.

  Snage bezbednosti Kosova (KSF)

   Bice osnovane nove, profesionalne i multietnicke snage bezbednosti Kosova
   Snage bezbednosti Kosova ce imati najvise 2,500 aktivnih pripadnika i 800 rezervista bez teskog naoruzanja. Pripadnici Snaga bezbednosti Kosova bice regrutovani sa cele teritorije Kosova formalnim procesom selekcije koji ce zajednicki napraviti Kosovo i Medjunarodno vojno prisustvo (IMP).
   Snage bezbednosti Kosova ce u pocetku biti prvenstveno odgovorne za hitne intervencije, odlaganje eksplozivnih sredstava i civilnu zastitu.
   Snage bezbednosti Kosova ce biti osposobljene i pripremljene za obavljanje ostalih bezbednosnih funkcija koje nisu primerene za policiju ili druge kriminalisticke sluzbe. Medjunarodno vojno prisusvo, u koordinaciji sa Medjunarodnim civilnim predstavnikom, odlucivace kada ce ovlastiti Snage bezbednosti Kosova da se ukljuce u ove druge bezbednosne funkcije.
   Postojeca Kosovska civilna zastita (KPC), ispunivsi svoje ciljeve, ukljucujuci olaksavanje post-konfliktnog oporavka na Kosovu, bice raspusten u toku jedne godine. Medjunarodna zajednica ce razviti proces demobilizacije i reintegracije za demobilisane pripadnike KPC-a.

  Obavestajna bezbednosna sluzba

  Kosovo ce imati domacu bezbednosnu agenciju koja ce nadzirati pretnje unutrasnjoj bezbednosti Kosova.

  Medjunarodno prisustvo

  Kosovo ce biti odgovorno za upravljanje svojim poslovima i ispunjavanje svojih obaveza navedenih u sporazumu. Medjunarodni civilni predstavnik ce biti imenovan da nadzire implementaciju sporazuma i podrzi relevantne napore kosovskih vlasti. Snage KFOR-a ce zadrzati svoje prisustvo na celoj teritoriji Kosova i obezbediti podrsku kosovskim vlastima.

  Medjunarodno civilno prisustvo

  a. Medjunarodno civilno prisustvo
   Medjunarodni civilni predstavnik (ICR), koji ce istovremeno biti i Specijalni predstavnik Evropske Unije (EUSR) bice imenovan od strane Medjunarodne koordinacione grupe (ISG) koju cine predstavnici vaznih medjunarodnih institucija.
   Medjunarodni civilni predstavnik ce imati odlucujucu vlast na Kosovu u pogledu interpretacije civilnog aspekta sporazuma.
   Medjunarodni civilni predstavnik ce imati podrsku Medjunarodne civilne kancelarije (ICO). Medjunarodna civilna kancelarija ce biti manja i njena uloga ce se bitno razlikovati od uloge UNMIK-a.
   Za razliku od UNMIK-a Medjunarodni civilni predstavnik nece imati izvrsni mandat upravljanja Kosovom. Medjunarodni civilni predstavnik ce imati specijalna ovlascenja koja mu omogucuju da obezbedjuje i nadzire punu implementaciju ovog sporazuma, ukljucujuci i pravo da, prema potrebi, preduzima odredjene mere. Medjunarodni civilni predstavnik moze, na primer, ispraviti i ponistiti odluke kosovskih javnih vlasti za koje on/ona smatra da nisu u saglasnosti sa sporazumom.
   Mandat Medjunarodnog civilnog predstavnika ce trajati dok Medjunarodna koordinaciona grupa ne ustanovi da je Kosovo implementiralo odredbe ovog sporazuma. Medjunarodna koordinaciona grupa ce obaviti prvu reviziju statusa implementacije sporazuma nakon dve godine.

  b. Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane (ESDP)
   Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane , pod direkcijom Specijalnog predstavnika Evropske Unije, ce pomagati Kosovu u razvoju efikasne, nepristrasne i reprezentativne vladavine pravnih institucija.
   Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane imace ovlascenje da obezbedjuje pravilnu istragu, krivicno gonjenje i presudu kod specificnih osetljivih krivicnih dela ukljucujuci, po potrebi, i nezavisne, medjunarodne tuzioce i sudije.
   Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane ce takodje imati ovlascenje da preuzme ogranicene izvrsne funkcije da bi obezbedila odrzavanje i unapredjenje vladavine zakona, javnog reda i bezbednosti.

  Medjunarodno vojno prisustvo
   Snage KFOR-a ce ostati na Kosovu kao Medjunarodno vojno prisustvo (IMP) da bi obezbedile sigurno i bezbedno okruzenje, zajedno sa Medjunarodnim civilnim predstavnikom, kao podrska kosovskim institucijama sve dok ove institucije ne budu sposobne da preuzmu odgovornost za bezbednost Kosova.
   Na pocetku implementacije sporazuma, KFOR ce obezbedjivati odredjen broj lokacija Srpske pravoslavne crkve.
   U pocetnom periodu Medjunarodno vojno prisustvo ce takodje nadzirati, nadgledati i imati izvrsno ovlascenje nad novim Kosovskim bezbednosnim snagama.

  Prelazni aranžmani
  Nakon što Rešenje stupi na snagu nastupiće prelazni period u trajanju od 120 dana.
  U toku ovog prelaznog perioda:

  Proces donošenja Ustava
   Biće izrađen nacrt novog Ustava od strane Ustavne komisije sastavljene od 21 člana, koji moraju da za tu svrhu poseduju neophodne relevantne profesionalne kvalifikacije i ekspertizu.
   Ustav će potvrditi Međunarodni civilni predstavnik (MCP).
   Skupština Kosova imaće odgovornost da formalno usvoji Ustav. Za usvajanje će biti potrebna 2/3 većina u Skupštini i odgovarajuće konsultacije sa poslanicima Skupštine koji ne predstavljaju većinu.

 3. #3
  Domaćin giovaniI (avatar)
  Učlanjen
  24.10.2006.
  Lokacija
  Hercegovina,Velika Srbija
  Poruke
  3.262
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Zakonodavstvo Kosova
   Skupština Kosova mora formalno da usvoji izvesne zakonske propise neophodne za sprovođenje uslova Rešenja, koji će početi da važe odmah nakon završetka prelaznog perioda.
   Ti zakonski propisi moraju da obuhvate zakone o opštim i lokalnim izborima, o lokalnoj samoupravi i granicama opština, i o uspostavljanju zaštitinih zona oko naznačenih srpskih verskih i kulturnih objekata.

  Prisustvo UNMIK-a
   U toku prelaznog perioda, UNMIK će nastaviti da izvršava svoj mandat shodno Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN. O pitanjima koja se odnose na sprovođenje Rešenja, konsultovaće se sa MCP, koji će imati ovlašćenje da nadgleda sprovođenje Rešenja i daje preporuke UNMIK-u u vezi sa bilo kojom aktivnošću koju treba preduzeti da bi bila obezbeđena usaglašenost sa Rešenjem.
   Ustavni okvir i drugi važeći zakoni ostaće na snazi u onoj meri u kojoj nisu suprotni Rešenju.
   Na kraju prelaznog perioda ovlašćenja će sa UNMIK-a biti u celini preneta na kosovske organe, ukoliko nije drugačije predviđeno Rešenjem.
   UNMIK će obezbediti valjano prenošenje postojećeg pravnog okvira u pravni okvir uspostavljen na osnovu Rešenja.
  Izbori
   Najkasnije 9 meseci od stupanja na snagu, na Kosovu će se održati opšti i opštinski izbori.

  -VAS KOMENTAR?
  P.S.placka ,po meni i terorizam od strane "Medjunarodne zajednice".
  Poslednji put ažurirao/la giovaniI : 08.02.2007. u 07:59 Razlog: greska u kucanju

 4. #4
  Veoma poznat fosilvaso (avatar)
  Učlanjen
  29.08.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  zagreb
  Poruke
  13.586
  Reputaciona moć
  185

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  -VAS KOMENTAR?

  Navedene kenjaže su me podsetile na nešto meni još aktuelno:
  RH je priznata kao demokratska država pre 15 godina, ali su uslovi u njoj još uvek takvi da RH neće biti primljena u EU još barem 5 godina, pa kaže:

  Aktisariću, treba vam 20 godina da upristojite veliki deo hrvatske ne-demokratske stoke, a koliko će vam onda trebati za to među onim šiptarskim divljacima.....čitaj malo moje postove i odhebi sa svojim umotvorinama....
  Sve je apsolutno u totalitarnom režimu!

 5. #5
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  09.12.2006.
  Poruke
  257
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Je li Srbija zasluzila ovakav odnos EU prema njoj, ili se tu umijesala americka politika.....divlje balbansko pleme, siptari, rangirani su u Briselu bolje od nas.....sta ce nam onda takva EU

 6. #6
  Veoma poznat fosilvaso (avatar)
  Učlanjen
  29.08.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  zagreb
  Poruke
  13.586
  Reputaciona moć
  185

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Citat Original postavio rikir
  Je li Srbija zasluzila ovakav odnos EU prema njoj, ili se tu umijesala americka politika.....divlje balbansko pleme, siptari, rangirani su u Briselu bolje od nas.....sta ce nam onda takva EU
  Vidiš, pa ni Hrvatska sa ovim kukavicama i bogomoljnim Hrvatima nije zrela za EU, a šta misliš, šta još sve treba proći ponosni srpski narod kako bi se dovoljno smekšao za prijem u EU....
  Evropi ne trebaju nove članice koje se ne daju hebati svakom umišljenom euro-političaru.....Ne dajte se!
  Sve je apsolutno u totalitarnom režimu!

 7. #7
  Domaćin giovaniI (avatar)
  Učlanjen
  24.10.2006.
  Lokacija
  Hercegovina,Velika Srbija
  Poruke
  3.262
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  fosilvaso,..pa,..tako je !

 8. #8
  Elita Svabov (avatar)
  Učlanjen
  02.10.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  24.984
  Reputaciona moć
  320

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  znaci nezavisnost
  crno na belo...
  to samo jos budale ne vide, i cekaju rusiju da kaze "JOK"...dok se oni prenemazu, i dok se ovde u srbiji cega na pomoc od boga, kosovo je postalo nezavisno...
  Well, of course it's a rat! You have rats in Spain, don't you - or did Franco have them all shot?

 9. #9
  Veoma poznat fosilvaso (avatar)
  Učlanjen
  29.08.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  zagreb
  Poruke
  13.586
  Reputaciona moć
  185

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Citat Original postavio Obersturmfuehrer
  znaci nezavisnost
  crno na belo...
  to samo jos budale ne vide, i cekaju rusiju da kaze "JOK"...dok se oni prenemazu, i dok se ovde u srbiji cega na pomoc od boga, kosovo je postalo nezavisno...
  E da, Rusija....oni su zanimljivi: I Napoleon i Hitler su stigli do Moskve, a onda kada miroljubivom Rusu 'pukne film' bude svega.....Ko zna kada i kako će opet reagovati?
  Sve je apsolutno u totalitarnom režimu!

 10. #10
  Domaćin giovaniI (avatar)
  Učlanjen
  24.10.2006.
  Lokacija
  Hercegovina,Velika Srbija
  Poruke
  3.262
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Citat Original postavio Obersturmfuehrer
  znaci nezavisnost
  crno na belo...
  to samo jos budale ne vide, i cekaju rusiju da kaze "JOK"...dok se oni prenemazu, i dok se ovde u srbiji cega na pomoc od boga, kosovo je postalo nezavisno...
  e ti si skroz blesav!

 11. #11
  Zaslužan član goxy (avatar)
  Učlanjen
  14.08.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Milion kilometara od nigde...
  Poruke
  103.669
  Reputaciona moć
  3374

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Dobro ,to si copy /paste ovao i sta sad da se komentarise...Cuti di si, ni za di si ,nisi 8-)

 12. #12
  Elita Svabov (avatar)
  Učlanjen
  02.10.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  24.984
  Reputaciona moć
  320

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Citat Original postavio giovaniI
  e ti si skroz blesav!
  grb, himna, zastava.....
  jel to nezavisnost ili ne?
  Well, of course it's a rat! You have rats in Spain, don't you - or did Franco have them all shot?

 13. #13
  Iron Lord nije na forumu
  ne vadi prst iz uveta odkad je čuo da uvo više uživa
  Elita Iron Lord (avatar)
  Učlanjen
  23.12.2004.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  ОЈ СРБИЈО, КРАВО МОЈА МУЗАРО!
  Poruke
  21.620
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Bacaju se kletve trenutno koliko vidim...

 14. #14
  Domaćin giovaniI (avatar)
  Učlanjen
  24.10.2006.
  Lokacija
  Hercegovina,Velika Srbija
  Poruke
  3.262
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  vojska,bre,to je bitno!!
  i fotelja i clanstvo u UN!!!
  Izdaja!!
  sve drzave koje KIM budu tretirale kao nezavisnu drzavu su deklarisani neprijatelji i Srba i Srbije!!

 15. #15
  Veoma poznat fosilvaso (avatar)
  Učlanjen
  29.08.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  zagreb
  Poruke
  13.586
  Reputaciona moć
  185

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Citat Original postavio Obersturmfuehrer
  grb, himna, zastava.....
  jel to nezavisnost ili ne?
  Ja sam svojevremeno kada su se preko noći proglašavale ove banana-države na vrata svoga stana u Zagrebu napisao: Ovo je Mađarska, i šta to znači? Mogu ja i svoju himnu, grb i zastavu napraviti...pa šta...
  Sve je apsolutno u totalitarnom režimu!

 16. #16
  Elita Svabov (avatar)
  Učlanjen
  02.10.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  24.984
  Reputaciona moć
  320

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  i vojska...
  i vojska i policija su njihovi..
  dakle nezavinost...
  a kao sto vidis, rusi se prave ludi i na sve ovo oni se natezu ko je sta rekao i kenjaju kako putin u stvari nije rekao da ce staviti veto, u stvari je rekao....u stvari rekao je mozda, ako bude...
  Well, of course it's a rat! You have rats in Spain, don't you - or did Franco have them all shot?

 17. #17
  Zaslužan član goxy (avatar)
  Učlanjen
  14.08.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Milion kilometara od nigde...
  Poruke
  103.669
  Reputaciona moć
  3374

  Talking Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Citat Original postavio Iron Lord
  Bacaju se kletve trenutno koliko vidim...
  EKIPICA JE NA OKUPUps.*ebo ih ko ih sastavi


 18. #18
  Domaćin giovaniI (avatar)
  Učlanjen
  24.10.2006.
  Lokacija
  Hercegovina,Velika Srbija
  Poruke
  3.262
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  goksi u manjini si ,..i to je dobro !!!!!!!!

 19. #19
  Elita Svabov (avatar)
  Učlanjen
  02.10.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  24.984
  Reputaciona moć
  320

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Citat Original postavio fosilvaso
  Ja sam svojevremeno kada su se preko noći proglašavale ove banana-države na vrata svoga stana u Zagrebu napisao: Ovo je Mađarska, i šta to znači? Mogu ja i svoju himnu, grb i zastavu napraviti...pa šta...
  naravno da mozes, niko tebi to ne brani...i to nista ne znaci..
  ali, kada te prizna ceo svet, e onda znaci....
  Well, of course it's a rat! You have rats in Spain, don't you - or did Franco have them all shot?

 20. #20
  Zaslužan član goxy (avatar)
  Učlanjen
  14.08.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Milion kilometara od nigde...
  Poruke
  103.669
  Reputaciona moć
  3374

  Talking Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Citat Original postavio giovaniI
  goksi u manjini si ,..i to je dobro !!!!!!!!
  Opusteno


 21. #21
  Domaćin giovaniI (avatar)
  Učlanjen
  24.10.2006.
  Lokacija
  Hercegovina,Velika Srbija
  Poruke
  3.262
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  imas dozvolu za taj motor?

 22. #22
  Zaslužan član goxy (avatar)
  Učlanjen
  14.08.2003.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Milion kilometara od nigde...
  Poruke
  103.669
  Reputaciona moć
  3374

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Ja,ja ....Postujem norme 8-)

 23. #23
  Veoma poznat fosilvaso (avatar)
  Učlanjen
  29.08.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  zagreb
  Poruke
  13.586
  Reputaciona moć
  185

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Citat Original postavio Obersturmfuehrer
  naravno da mozes, niko tebi to ne brani...i to nista ne znaci..
  ali, kada te prizna ceo svet, e onda znaci....
  Ma, i juga je bila priznata i cenjena u celom svetu, ako smo je mogli rasturiti, ko da će nam biti problem jedno međ. priznato Kosovo.
  Ako krenemo, pregazimo ga pre nego što stignu obavestiti onoga kauboja.....

  Ovaj put idemo sa jugićima i stojadinima, da vidim kako će iz vazduha razlikovati srpske dobrovoljce od šiptarskih izbeglica, svi će putovati prema Albaniji...
  Poslednji put ažurirao/la fosilvaso : 08.02.2007. u 13:19
  Sve je apsolutno u totalitarnom režimu!

 24. #24
  Domaćin giovaniI (avatar)
  Učlanjen
  24.10.2006.
  Lokacija
  Hercegovina,Velika Srbija
  Poruke
  3.262
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  a da se vratinmo na temu?

 25. #25
  Veoma poznat fosilvaso (avatar)
  Učlanjen
  29.08.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  zagreb
  Poruke
  13.586
  Reputaciona moć
  185

  Podrazumevano Re: Prijedlog Martija Athisarija-Detaljne odredbe

  Citat Original postavio giovaniI
  a da se vratinmo na temu?
  ja se koliko-toliko držim teme: Samo podsećam političare da je Rat produžena ruka politike, tj. kada političari nešto ne znaju rešiti, ili nešto ukenjaju......progovaraju topovi, a ima nas dosta kojima nije mrska kama, ako zatreba, valjda smo to dokazali....
  Sve je apsolutno u totalitarnom režimu!

Slične teme

 1. savjet???prijedlog!!??
  Autor vjever84 u forumu Likovna umetnost
  Odgovora: 24
  Poslednja poruka: 05.10.2006., 01:00
 2. detaljne informacije o odlasku na Iceland
  Autor boricio u forumu Evropa
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 28.05.2006., 01:39

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •