Ucestvujete li u ovom konkursu za fotografiju sa najjacim zubima? Nagrade su zaista primamljive, ali je konkurencija jaaako velika. Bilo bi lepo da na ovoj temi vidimo slike koje ste poslali na konkurs, i da glasamo jedni za druge. Evo mog rada.

www.zvaciorbit.com/galerija.php?PageNo=41&MemberID=1857&vote