Interesuje me da li neko zna za dobar džepni kompjuter a da poseduje GPS i GSM, a da kosta do 400 evra ?
Još jedno pitanje da li kod nas funkciniše GPS, odnosno da li postoji dovoljno precizan program za navođenje za područje Beograda ?