Treba miprogram koji moze da konvertuje sliku sa monitora na tv ...