Crna Gora je u Vašingtonu postala članica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke, čime je završila integraciju u međunarodni ekonomski sistem, saopštila je večeras Centralna banka Crne Gore (CBCG).

Ministar finansija i predsednik Saveta Centralne banke Crne Gore, Igor Lukšić i Ljubiša Krgović, potpisali su originale statuta i konvencija MMF-a i članica grupacije Svetske banke. Lukšić je imenovan za guvernera Crne Gore u članicama grupacije Svetske banke, a Krgović u MMF-u.

U saopštenju CBCG navodi se da će članstvo Crne Gore u MMF povećati njen kredibilitet u međunarodnim krugovima i otvoriti vrata novim strateškim investicijama. Navedeno je da Crnoj Gori trenutno nisu potrebni krediti MMF, ali da će joj članstvo u toj organizaciji omogućiti da u slučaju potrebe obezbedi kreditnu podršku sa kojom se lakše može prevazići eventualna kriza.

"Pored toga što će članstvo Crnoj Gori pružiti mogućnost uzimanja kredita, eksperti MMF-a svim zemljama članicama obezbeđuju i besplatnu tehničku pomoć, analizu finansijskog sistema i preporuke za vođenje ekonomske politike", zaključeno je u saopštenju CBCG. Predsednik Saveta Centralne banke Ljubiša Krgović ocenio je da su pristupanje Crne Gore MMF i budući aranžmani sa tom organizacijom veoma važni za nastavak reformi i pridruživanje Evropskoj uniji.

Kako su večeras preneli podgorički elektronski mediji, on je, posle ceremonije u Vašingtonu, kazao da se Crna Gora vraća "u svetsku finasijsku porodicu u kojoj je već bila kao deo bivše SFRJ i SRJ". Izvršni direktor MMF-a Rodrigo de Rato rekao je da je ta organizacija posvećeena Crnoj Gori kao novom članu, kao i svim zemljama članicama u promociji njihovih interesa koji uključuju stabilnu i rastuću svetsku ekonomiju. Ministar finansija Igor Lukšić je, posle pristupanja Crne Gore u članstvo Svetske banke, rekao da je to istorijski dan za državu i građane.