Anri ne samo da je bolji od Rud Van Nisterloja nego je i najbolji napadac na svetu