Ja mislim realno da ga je vuk bolji 99999999999 puta