Naučno-istraživačko društvo studenata biologije „Josif Pančić” sa Prirodno-matematičkog falulteta u Novom Sadu ove zime organizuje brojanje sova utina u Srbiji. Projekat se sprovodi u saradnji sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine i Ligom za ornitološku akciju (www.ptica.org).

Cilj projekta je da se utvrde lokacije zimskih jata sove utine Asio otus i brojnost sova u njima. Ova vrsta sova je jedna od retkih ptica grabljivica koja se nakon perioda gnežđenja udružuje u jata koja mogu brojati i preko 200 jedinki! Sove su izrazito korisne ptice u gradskim i seoskim sredinama jer se hrane glodarima koji su potencijalno štetni po poljoprivredu i zdravlje stanovništva.

Utine se najčešće okupljaju na četinarima (tuja, bor, jela) koji su u zavetrinama pored zgrada. U Vojvodini su zimska jata često pored crkava i škola, u neposrednoj blizini velikog broja ljudi.

Sve sove su zaštićene Uredbom o zaštiti prirodnih retkosti i nije dozvoljeno njihovo uznemiravanje, proganjanje i ubijanje. Promene uslova u prirodi ne pogoduju sovama, pa ih je iz godine u godinu sve manje!

Ako poznajete mesta gde se ove ljupke ptice okupljaju, molimo Vas da nam javite. Naši saradnici će potom izaći na teren, zabeležiti brojnost utina i uslove u kojima one obitavaju.