Poštovani,

Ljubazno vas molim da mi pomognete oko tumačenja nalaza. Ako imate i neki savjet o liječenju bila bih vam veoma zahvalna.

Radi se o mom djedu, koji je 38. godište.

1. PATOHISTOLOŠKI IZVJEŠTAJ

Dijagnoza: Carcinoma planocellulare bronchiale (gradus III)
Opis: Četiri sitna biopsijska uzorka tkiva od veličine vrha igle do veličine glave čiode primljeni za patohistološku obradu. Mikroskopski, u jednom od uzoraka ne nađe prepoznatljivo tkivo sluznice bronha, dok u preostalim partijama dominira tkivo tumora građeno od atipičnih pločastih epitelnih stanica raspoređenih u formi solidnih nakupina. Tumorsko tkivo pregledanih uzoraka odgovara slici slabo diferenciranog pločastog karcinoma

2. BRONHOSKOPSKI NALAZ

Opis: Laryngs i traheje urednog lumena i izgleda sluznice. Glasnice su glatke, sjajne, pokretne. Bifurkacija traheje oštra, resp. pokretna.
Desni dio bronhalnog stabla: nalaz je uredan.
Lijevi dio bronhalnog stabla: na samom početku lijevog glavnog bronha na oko 1/2 cm od karine vidi se Tu masa čije je ishodište posteriorni zid lijevog glavnog bronha. Tu masa prekriva lumena lijevog glavnog bronha ostavljajući mali procjep za ventilaciju tako da je dalja exploracija onemogućena.

3. CT TORAKSA

Pretraga je rađena u antivnoj seriji sa presjecima po 10 mm a kritično područje karine po 5mm.
U području hilusa se nađe opstrukcija lijevog glavnog bronha udaljena oko 2 cm od jedijalnog dijela koja uslovljava atlektazu područja apokalnog segmenta gornjeg režnja i lingule, sa snažnim privlačenjem traheje medijastinuma i kardiovaskularnog sistema na istu stranu.
U lijevom fc. sinusu se nađe manja količina pleuralnog izljeva.
Desno plućno krilo bez promjena.
Prikazani dijelovi jetre i slazene su urednog nalaza, a pankreas je nešto grublje strukture sa mikrokalcifikatima.
CT nalaz ukazuje na Tm. proces stražnjeg zida lijevog glavnog bronha veličine cca 36x27mm koji uslovljava opisanu opstrukciju sa atlektazom uz postojeće sanirane spec. promjene gornjeg režnja.
Napominju se znaci hroničnog pankreatitisa.

Unaprijed vam se zahvaljujem na svakoj pomoći koju dobijem.