Ministar spoljnih poslova Srbije naložio je formiranje komisije MIP-a koja će tražiti da se iz dosijea izbaci i unište sve "političke, nacionalne ili ideološke diskvalifikacije ili paušalne ocene", pre nego što dosijei budu dodati redovnoj ličnoj evidenciji zaposlenih od 1945. do danas, koji mogu bez ikakvog ograničenja da dobiju uvid u dosijee koji su o njima vođeni.

"Država Srbija je prihvatila sve zakone, manje-više sve zakone, ugovore, sporazume državne zajednice, pa je, mislim, bilo logično očekivati da će, kada je reč o saveznim službama bezbednosti, da donese i taj posebni zakon koji je bilo obavezno doneti, i da će Skupština Srbije sada da da uputstvo kako da se postupa sa ovim dosijeima saveznih službi bezbednosti. Pošto se to nije desilo, onda sam, evo doneo ovakvu odluku“, kaže Drašković.

Drašković nada da će njegova odluka poslužiti kao ohrabrenje sadašnjoj i budućoj vladi da odluče da otvore sve dosjee koji su vođeni u državnim službama.